UTHYRNINGSPOLICY

 • Sökande måste ha fyllt 18 år för att få teckna hyresavtal.
 • Sökande måste ha en fast bruttoinkomst på minst 3 gånger årshyran på den aktuella lägenheten. Som fast inkomst räknas inkomst av arbete, även visstidsanställning, arbetslöshetskassa, pension, sjukersättning, aktivitetsersättning och studiemedel.
 • Kreditupplysning skall ske innan kontrakt undertecknas för bedömning av betalningsförmåga.
 • Sökande får inte ha några betalningsanmärkningar.
 • Sökande ska ha goda vitsord från tidigare boende och vara en god granne
 • Antalet personer som ska bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.Lägenheten upplåts som huvudsaklig bostad till hyresgästen, och hyresgästen ska vara folkbokförd i lägenheten.

Trivsel- och ordningsregler Höken 19

I ett hus med många boende måste alla visa hänsyn och respekt för varandra och varandras olikheter. Vi försöker att göra de närmaste omgivningarna så trevliga som möjligt och vi hoppas att du ska hjälpa oss i det arbetet. För att underlätta samvaron och öka trivseln har vi sammanställt trivsel- och ordningsregler som gäller för fastigheten.

Det är viktigt att följa reglerna, att bryta mot dem kan i värsta fall resultera i att hyresavtalet sägs upp. Kontakta oss om du känner dig osäker på vad som gäller.

Som hyresgäst hos oss förväntar vi oss att du respekterar och följer följande regler:

 • Att inte spika, borra eller flytta runt möbler mellan klockan 22 – 07. Tänk även på grannarna om du spelar instrument, lyssnar på musik eller ser på TV sent på kvällen. I ditt ansvar ingår att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten samt att tillse att detta också följs av hushållsmedlemmar, gäster eller annan som du har inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för din räkning.
 • Att inte utan fastighetsägarens skriftliga medgivande installera tvätt- eller diskmaskin eller köksfläkt, samt efter utförd installation av tvätt eller diskmaskin utöva noggrann tillsyn och kontroll av maskinen samt efter varje användning av maskinen stänga av vattentillförseln.
 • Att inte utan fastighetsägarens skriftliga medgivande ändra lägenhetens fasta inredning och utrustning, göra ingrepp eller förändringar i lägenhetens el- vatten- eller värmesystem eller göra ingrepp i väggar eller rumsfördelning.
 • Att inte i diskho, handfat eller toalett spola ned föremål eller vätskor (som matolja) som kan orsaka stopp i fastighetens avlopp.
 • Att genast anmäla fel eller brister (även ohyra och skadedjur) inom lägenheten eller fastigheten. Om en skada förvärras av att du underlåtit att anmäla den, kan du bli ersättningsskyldig.
 • Att inte placera blomlådor eller annat utvändigt på balkongräcket eller fönster och heller inte skaka mattor från balkong eller fönster.
 • Att hålla balkong och altan fri från snö och is och att inte lämna fönster eller dörr öppen så att vatten- eller frysskada kan uppkomma.
 • Att inte spola balkongen eller altanen med vatten, eller att övervattna blomkrukorna.
 • Att inte grilla på balkongen eller altanen. Att använda elektrisk grill, dvs att grilla utan kol/briketter och tändvätska är tillåtet.
 • Att inte utan fastighetsägarens skriftliga medgivande montera markiser, vindskydd, parabolantenner, andra installationer eller skyltar på fastigheten eller den egna balkongen.
 • Att inte röka i fastighetens trapphus eller övriga gemensamma utrymmen.
 • Att inte placera föremål som möbler, barnvagnar, cyklar eller annat som kan hindra framkomlighet och utrymning eller försvåra trappstädningen i trapphus och övriga gemensamma utrymmena.
 • Att hålla god tillsyn över husdjur så att de inte förorenar lekplatser, gårdsytor eller allmänna utrymmen inom fastigheten. Husdjur får heller inte springa lösa i huset eller orsaka störande ljud.
 • Att endast parkera fordon på anvisade (förhyrda) parkeringsplatser.
 • Att hålla god tillsyn över egna cyklar, barnvagnar etc, i avsedda utrymmen inomhus och på gårdar samt att forsla bort dessa vid kassering.
 • Att följa regler och anvisningar för bokning och användning av tvättstuga samt att följa regler och anvisningar för sopsortering.
 • Att teckna hemförsäkring för lägenheten samt att vidmakthålla sådan försäkring under hyresförhållandet.
 • Att bereda hyresvärden tillträde till lägenheten för besiktning, reparationer eller underhåll.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.